Chuyên: Phân Phối, Tư Vấn, Thiết kế, Thi Công Hệ Thống Camera Quan Sát, Báo Trộm, Báo Cháy ...
Camera Questek

Camera QUESTEK QTX-4109/QTX-4109B


Giá: 779,000 VND

Camera Questek QTX-4106/QTX-4106B


Giá: 670,000 VND

Camera dome hồng ngoại QUESTEK QTX-2000CVI


Giá: 1,780,000 VND

Camera hồng ngoại HD CVI QTX - 3400CVI


Giá: 1,530,000 VND

Camera hồng ngoại Full HD QUESTEX QTX-3002FHD


Giá: 8,980,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK QTC-209ez


Giá: 2,040,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK QTX-1310


Giá: 1,330,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK QTXB-2600


Giá: 1,920,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK QTXB-8870


Giá: 1,300,000 VND

Camera dome hồng ngoại QUESTEK WIN QN-2012


Giá: 1,510,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK QTX-2718


Giá: 2,040,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK WIN QN-2512


Giá: 1,680,000 VND

Camera HD QUESTEX QTX-3001FHD


Giá: Gọi để biết giá

Camera HD QUESTEK QTX-3101FHD


Giá: Gọi để biết giá

Camera hồng ngoại HD QUESTEK QTX-3003FHD


Giá: Gọi để biết giá

Camera hồng ngoại QUESTEK QTX-3208


Giá: 1,380,000 VND

Camera hồng ngoại HD QUESTEK QTX-3005FHD


Giá: 5,900,000 VND