Chuyên: Phân Phối, Tư Vấn, Thiết kế, Thi Công Hệ Thống Camera Quan Sát, Báo Trộm, Báo Cháy ...
Đầu ghi hình camera Đầu ghi hình AHD

Đầu ghi hình AHD 16 kênh QTX-6116AHD


Giá: 4,350,000 VND

Đầu ghi hình AHD 8 kênh QTX-6108AHD


Giá: 3,100,000 VND

Đầu ghi hình AHD 4 kênh QTX-6104AHD


Giá: 2,090,000 VND

Đầu ghi hình IP 32 kênh SiriCam BN32


Giá: 12,888,000 VND

Đầu ghi hình IP 16 kênh SiriCam LN16


Giá: 2,790,000 VND

Đầu ghi hình IP 8 kênh SiriCam LN08


Giá: 2,460,000 VND

Đầu ghi hình IP 4 kênh SiriCam LN04


Giá: 1,700,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK HD CVI QTD-6104CVI


Giá: 3,150,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK QTX-6904


Giá: 1,940,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK QTD-6204A


Giá: 1,840,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK QTD-6104


Giá: 2,130,000 VND

Đầu ghi hình 16 kênh Full HD QTX-6416FHD


Giá: 51,980,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh Full HD QTX-6404FHD


Giá: 19,980,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK QV-6704


Giá: 4,200,000 VND

Đầu ghi hình 8 kênh QUESTEK QTX-6408


Giá: 4,580,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK QTX-6404


Giá: 3,180,000 VND