Chuyên: Phân Phối, Tư Vấn, Thiết kế, Thi Công Hệ Thống Camera Quan Sát, Báo Trộm, Báo Cháy ...
dau ghi dau ghi hình đầu ghi hình

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK HD CVI QTD-6104CVI


Giá: 3,150,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK QTX-6904


Giá: 1,940,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK QTD-6204A


Giá: 1,840,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK QTD-6104


Giá: 2,130,000 VND

Đầu ghi hình 16 kênh Full HD QTX-6416FHD


Giá: 51,980,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh Full HD QTX-6404FHD


Giá: 19,980,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK QV-6704


Giá: 4,200,000 VND

Đầu ghi hình 8 kênh QUESTEK QTX-6408


Giá: 4,580,000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh QUESTEK QTX-6404


Giá: 3,180,000 VND