Chuyên: Phân Phối, Tư Vấn, Thiết kế, Thi Công Hệ Thống Camera Quan Sát, Báo Trộm, Báo Cháy ...
camera AHD Camera quan sát

CAMERA QUAN SÁT

1,650,000 VND
  1,480,000 VND
2,600,000 VND
  2,080,000 VND
1,800,000 VND
  1,530,000 VND
1,800,000 VND
  1,600,000 VND
1,340,000 VND
  1,210,000 VND
1,520,000 VND
  1,290,000 VND
940,000 VND
  850,000 VND
1,660,000 VND
  1,420,000 VND
1,100,000 VND
  990,000 VND
  2,600,000 VND
  2,800,000 VND
  2,050,000 VND
  2,490,000 VND
  Gọi để biết giá
  Gọi để biết giá
  Gọi để biết giá
  Gọi để biết giá
  Gọi để biết giá
  Gọi để biết giá

Camera AHD QUESTEK QTX-2502AHD


Giá: 1,480,000 VND

Camera AHD QUESTEK QTX-2112AHD


Giá: 2,080,000 VND

Camera AHD QUESTEK QTX-2111AHD


Giá: 1,530,000 VND

Camera AHD QUESTEK QTX-3402AHD


Giá: 1,600,000 VND

Camera AHD QUESTEK QTX-3401AHD


Giá: 1,210,000 VND

Camera AHD QUESTEK QTX-4162AHD


Giá: 1,290,000 VND

Camera AHD QUESTEK QTX-4161AHD


Giá: 850,000 VND

Camera AHD QUESTEK QTX-2122AHD


Giá: 1,420,000 VND

Camera AHD QUESTEK QTX-2121AHD


Giá: 990,000 VND

Camera IP Foscam FI8904W


Giá: 2,600,000 VND

Camera IP Foscam FI8905W


Giá: 2,800,000 VND

Camera IP Foscam FI8918W


Giá: 2,050,000 VND

Camera IP Foscam FI8910W


Giá: 2,490,000 VND

Camera QUESTEK QTX-4109/QTX-4109B


Giá: 779,000 VND

Camera Questek QTX-4106/QTX-4106B


Giá: 670,000 VND

Camera dome hồng ngoại QUESTEK QTX-2000CVI


Giá: 1,780,000 VND

Camera hồng ngoại HD CVI QTX - 3400CVI


Giá: 1,530,000 VND

Camera dome Nichietsu NC-105/HD


Giá: Gọi để biết giá

Camera hồng ngoại Nichietsu NC-130/CVI


Giá: Gọi để biết giá

Camera hồng ngoại Nichietsu NC-130/CM


Giá: Gọi để biết giá

Camera hồng ngoại Nichietsu NC-132/CM


Giá: Gọi để biết giá

Camera hồng ngoại Nichietsu NC-132/HD


Giá: Gọi để biết giá

Camera hồng ngoại Nichietsu NC-131/HD


Giá: Gọi để biết giá

Camera hồng ngoại Full HD QUESTEX QTX-3002FHD


Giá: 8,980,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK QTC-209ez


Giá: 2,040,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK QTX-1310


Giá: 1,330,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK QTXB-2600


Giá: 1,920,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK QTXB-8870


Giá: 1,300,000 VND

Camera dome hồng ngoại QUESTEK WIN QN-2012


Giá: 1,510,000 VND

Camera hồng ngoại QUESTEK QTX-2718


Giá: 2,040,000 VND